Perşembe , Temmuz 18 2024
Breaking News
Home / Şiirler / Gül Âteş Gül-Bün Âteş Gülşen Âteş Cûybâr Âteş

Gül Âteş Gül-Bün Âteş Gülşen Âteş Cûybâr Âteş

 1. Gül âteş gül-bün âteş gülşen âteş cûybâr âteş
  Semender-tıynetân-ı aşka besdir lâlezâr âteş
 2. Hemân ey sâkî bir sâgar tutuşdur dest-i dildâra
  Gazabla bezme geldi şem‘-i meclis-veş yanar âteş
 3. Nesîm âteş çıkardı gonca-i çeşm-i ümîdimden
  Bırakdı gülşen-i âmâlime berk-i bahâr âteş
 4. Hayâl-i hasret-i hâlinle âh etdikçe uşşâkın
  Şeb-i fürkatda her dem ahterân eyler nisâr âteş
 5. Bana dûzahdan ey meh dem urur gülzârlar sensiz
  Diraht âteş nihâl-i dil-keş âteş berg ü bâr âteş
 6. Mürekkebdir vücûdu tâ ezel yek-pâre sûzişden
  Anâsırdan meğer uşşâka olmuşdur dûçâr âteş
 7. Çerâğ-ı bezm-i hecri olduğum yapmış yakışdırmış
  Gönül pervânesine vuslat âteş intizâr âteş
 8. Beyân-ı sûziş eyler herkes isti‘dâd-ı fıtratdan
  Eder berceste âşık mısra‘-ı rengîn çenâr âteş
 9. Meğer kilk-i sebük-cevlânın olmuş germ-rev Gâlib
  Zemîn âteş zamân âteş bütün nakş u nigâr âteş

Günümüz Türkçesiyle

 1. Gül ateş, gülfidanı ateş, gül bahçesi ateştir. Akarsu ateştir. Aşkın semender yaratılışlıları için ateş olarak lale bahçesi yeterlidir.
 2. Ey saki, sevgilinin eline hemen bir kadeh tutuşturuver. Çünkü o, meclisin mumu gibi gazap ateşiyle tutuşmuş bir hâlde toplantıya geldi.
 3. Sabah esintisi, umut gözümün goncasından ateş çıkardı. Baharın şimşeği emellerimin gül bahçesine ateş bıraktı.
 4. Senin âşıkların, “ben”inin özleminin hayaliyle ah ettikçe ayrılık gecesinde yıldızlar durmadan ateş saçar.
 5. Ey ay yüzlü! Sensiz olunca gül bahçeleri bana cehennemi anlatırlar; ağaçlar ateş, gönül çeken fidanlar ateş, yapraklar ve meyveler ateştir.
 6. Âşıkların vücutları ta ezelden beri yanmaktan tek parça haline gelmiştir. Sanki dört unsurdan âşıklara sadece ateş düşmüştür.
 7. Sevgili, ayrılık meclisinin lambası olmamı uygun görmüş. Oysaki gönül pervanesi için kavuşmak da beklemek de ateştir.
 8. Herkes yaratılıştan sahip olduğu yeteneğine göre kendi yanışını anlatır. Âşık renkli mısra söyler, çınar ağacı da ateş çıkarır.
 9. Galip! Meğer senin hızlı hareket eden kalemin de koşucu olmuş; zemin ateş, zaman ateş, bütün görünümler ateş olmuş.

Şeyh Galip
Gazel

About Salih

Check Also

Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Resmin Arkasındaki Satırlar

Ben İsmet Özel, şair, kırk yaşında.Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlarben yaşarken koptu …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir